Használati feltételek

1.0 verzió
A Best Fitness Guide webhely, amely a https://bestfitnessguide.xyz/ címen található, a Best Fitness Guide szerzői joggal védett műve. A Webhely egyes jellemzőire további irányelvek, feltételek vagy szabályok vonatkozhatnak, amelyeket az ilyen funkciók kapcsán teszünk közzé a webhelyen.

Az összes ilyen kiegészítő feltétel, irányelv és szabály hivatkozásként beépül a jelen Feltételekbe.

A jelen Felhasználási Feltételek leírják azokat a jogilag kötelező feltételeket, amelyek felügyelik a Webhely használatát. A HONLAPRA BEJELENTKEZÉSBEN MEGFELELŐDIK EZEK A FELTÉTELEK, és kijelenti, hogy Ön rendelkezik hatáskörrel és kapacitással a jelen Feltételek megkötésére. Legalább 18 évesnek lennie kell ahhoz, hogy hozzáférjen a webhelyhez. Ha nem ért egyet a fenti feltételek teljes rendelkezésével, NE jelentkezzen be és / vagy használja az oldalt.

Ezek a feltételek megkövetelik a választottbírósági eljárás 10.2. Szakaszának egyedi alkalmazását a viták rendezéséhez, és vitás esetekben korlátozzák az Ön rendelkezésére álló jogorvoslatokat is. Ezeket a felhasználási feltételeket a Felhasználási feltételek generátor és az Adatvédelmi irányelvek generátor segítségével hozták létre.

Hozzáférés a Webhelyhez

A jelen Feltételek figyelembevételével. A Társaság nem átruházható, nem kizárólagos, visszavonható, korlátozott licencet ad Önnek a Webhely elérésére kizárólag saját, nem kereskedelmi célú felhasználásra.

Bizonyos korlátozások. A jelen Feltételekben Önnek jóváhagyott jogokra a következő korlátozások vonatkoznak: (a) Ön nem értékesítheti, bérelheti, bérbe adhatja, nem ruházhatja át, nem ruházhatja fel, terjesztheti, nem üzemeltetheti és más módon nem használja ki a Webhelyet; (b) nem változtathat meg, nem készíthet származtatott műveket, szétszerelheti, fordítottan összeállíthatja vagy visszafejtheti a Webhely bármely részét; (c) Ön nem léphet be a Webhelyre hasonló vagy versenyképes weboldal létrehozása céljából; és (d) kivéve, ha az itt kifejezetten meg van határozva, a Weboldal egyetlen részét sem lehet másolni, reprodukálni, terjeszteni, újra közzétenni, letölteni, megjeleníteni, közzétenni vagy továbbítani semmilyen formában vagy bármilyen módon, hacsak másképp nem jelezzük, bármilyen jövőbeni kiadás, frissítés vagy a Weboldal egyéb funkcióinak kiegészítésére a jelen Feltételek vonatkoznak. A webhelyen található minden szerzői jogi és egyéb tulajdonjogi megjegyzéseket meg kell őrizni azok minden másolatán.

A Vállalat fenntartja a jogot, hogy az Ön értesítésével vagy anélkül megváltoztassa, felfüggessze vagy megszüntesse a Webhelyet. Ön jóváhagyta, hogy a Vállalat nem vonható felelősségre Ön vagy bármely harmadik fél felé a Webhely vagy annak bármely részének bármilyen változásáért, megszakadásáért vagy megszüntetéséért.

Nincs támogatás vagy karbantartás. Ön elfogadja, hogy a Vállalatnak nem lesz kötelessége bármilyen támogatást nyújtani Önnek a Webhellyel kapcsolatban.

Az Ön által biztosított felhasználói tartalom kivételével tisztában van azzal, hogy a Webhelyen és annak tartalmán minden szellemi tulajdonjog, beleértve a szerzői jogokat, a szabadalmakat, a védjegyeket és az üzleti titkokat, a Társaság vagy a vállalat beszállítói tulajdonában van. Ne feledje, hogy ezek a Feltételek és a Webhelyhez való hozzáférés nem adnak Önnek semmilyen jogot, jogcímet vagy érdekeltséget vagy bármilyen szellemi tulajdonjogot, kivéve a 2.1 szakaszban kifejezett korlátozott hozzáférési jogokat. A vállalat és szállítói fenntartanak minden olyan jogot, amelyet a jelen Feltételek nem adnak meg.

Harmadik féltől származó linkek és hirdetések; Egyéb felhasználók

Harmadik féltől származó linkek és hirdetések. A Webhely tartalmazhat linkeket harmadik felek webhelyeire és szolgáltatásaira, és / vagy harmadik feleknek szóló hirdetéseket jeleníthet meg. Az ilyen harmadik féltől származó linkeket és hirdetéseket a vállalat nem ellenőrzi, és a vállalat nem felelős semmilyen harmadik féltől származó linkért és hirdetésért. A Vállalat ezekhez a Harmadik felek linkjeihez és hirdetéseihez csak az Ön kényelme érdekében biztosít hozzáférést, és nem vizsgálja, hagyja jóvá, nem figyeli, nem támogatja, nem szavatolja és nem képvisel semmilyen nyilatkozatot a Harmadik felek linkjeivel és hirdetéseivel kapcsolatban. Az összes harmadik féltől származó linket és hirdetést saját felelősségére használja, és ennek során megfelelő szintű óvatosságot és mérlegelési jogkört kell alkalmaznia. Ha rákattint bármelyik Harmadik fél linkjeire és hirdetéseire, a harmadik fél vonatkozó feltételei és irányelvei érvényesek, beleértve a harmadik fél adatvédelmi és adatgyűjtési gyakorlatát.

Egyéb felhasználók. Minden Webhely-felhasználó kizárólag a saját Felhasználói Tartalmáért felel. Mivel nem mi ellenőrizzük a felhasználói tartalmat, Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy nem vagyunk felelősek semmilyen felhasználói tartalomért, függetlenül attól, hogy Ön vagy mások nyújtják-e. Ön elfogadja, hogy a Társaság nem vállal felelősséget az ilyen interakciók eredményeként felmerülő veszteségekért vagy károkért. Ha vita áll fenn Ön és a Webhely bármely felhasználója között, akkor nem vagyunk kötelesek részt venni benne.

Ön ezennel felszabadítja és örökre felmenti a Társaságot és tisztségviselőinket, alkalmazottjainkat, ügynökeinket, utódjainkat, és megbízza őket, és ezennel lemond és lemond minden múltbeli, jelen és jövőbeli vitáról, követelésről, vitáról, követelésről, jogról, kötelezettségről, felelősségről Mindenféle jellegű és jellegű cselekvés és ok, amely közvetlenül vagy közvetve származik vagy merül fel, vagy amely közvetlenül vagy közvetve kapcsolódik a Webhelyhez. Ha Ön kaliforniai illetőségű, a fentiek kapcsán lemond a kaliforniai polgári törvénykönyv 1522. szakaszáról, amely kimondja: “az általános felmentés nem terjed ki azokra a követelésekre, amelyekről a hitelező nem tud, vagy feltételezi, hogy a javára léteznek. a szabadon bocsátás végrehajtásának időpontja, amelynek, ha ő maga tudja, lényeges hatással kellett lennie az adóssal való elszámolására. ”

Google DoubleClick DART Cookie. A Google az egyik harmadik fél szolgáltató a webhelyünkön. Ezenkívül cookie-kat, más néven DART cookie-kat is használ arra, hogy hirdetéseket jelenítsen meg látogatóink számára, a www.website.com és az internet más webhelyeinek látogatása alapján. A látogatók azonban dönthetnek úgy, hogy visszautasítják a DART sütik használatát, ha meglátogatják a Google hirdetési és tartalmi hálózatának adatvédelmi irányelveit a következő URL-címen: https://policies.google.com/technologies/ads

Felelősség kizárása

A webhelyet “amilyen van” és “a rendelkezésre álló” alapon nyújtják, és a vállalat és beszállítóink kifejezetten kizárnak minden garanciát és feltételt, legyen az kifejezett, hallgatólagos vagy törvényes, beleértve az összes garanciát vagy a kereskedhetőség feltételeit , meghatározott célra való alkalmasság, cím, csendes élvezet, pontosság vagy megsértés elmaradása. Mi és beszállítóink nem garantáljuk, hogy a webhely megfelel az Ön követelményeinek, megszakítás nélkül, időben, biztonságosan vagy hibamentesen lesz elérhető, vagy pontos, megbízható, vírusoktól vagy más káros kódtól mentes, teljes, legális , vagy biztonságos. Ha a hatályos törvények bármilyen garanciát írnak elő a webhelyre vonatkozóan, akkor az összes ilyen garancia időtartama az első használat időpontjától számított kilencven (90) napra korlátozódik.

Egyes joghatóságok nem engedélyezik a hallgatólagos garanciák kizárását, ezért előfordulhat, hogy a fenti kizárások nem vonatkoznak Önre. Egyes joghatóságok nem engedélyezik a hallgatólagos garancia fennállásának korlátozását, ezért a fenti korlátozás nem vonatkozhat rád.

A felelősség korlátozása

A törvény által megengedett legnagyobb mértékben semmilyen esetben sem felelnek a cégek vagy beszállítóink az Ön vagy harmadik fél felé az elmaradt nyereségért, az adatok elvesztéséért, a helyettesítő termékek beszerzésének költségeiért vagy bármely közvetett, következményes, példamutató, esetleges, különleges vagy büntető károk, amelyek a jelen feltételekkel vagy az Ön használatával, vagy a webhely használatának képtelenségével kapcsolatosak, vagy azokhoz kapcsolódnak, még akkor is, ha a társaságot értesítették az ilyen károk lehetőségéről. A webhely elérése és használata a saját belátása és kockázata alapján történik, és kizárólag Ön felel a készülékének vagy számítógépes rendszerének bármilyen károsodásáért vagy az abból eredő adatvesztésért.

A törvény által megengedett legnagyobb mértékben, a jelen szerződésben foglalt ellenkező rendelkezések ellenére, felelősségünk a jelen szerződésből eredő vagy ahhoz kapcsolódó károkért mindenkor legfeljebb ötven amerikai dollárra (50 USD) korlátozódik. Egynél több igény fennállása nem növeli ezt a határt. Ön elfogadja, hogy beszállítóink semmilyen felelősséggel nem tartoznak, amely ebből a szerződésből származik vagy azzal kapcsolatos.

Egyes joghatóságok nem engedélyezik az esetleges vagy következményes károkért való felelősség korlátozását vagy kizárását, ezért a fenti korlátozás vagy kizárás nem vonatkozhat rád.

Határidő és felmondás. E szakaszra is figyelemmel ezek a Feltételek teljes mértékben érvényben maradnak, amíg Ön a Webhelyet használja. Bármikor felfüggeszthetjük vagy megszüntethetjük a Weboldal használatára vonatkozó jogait, bármilyen okból, saját belátásunk szerint, beleértve a Weboldal bármely, a jelen Feltételeket sértő használatát is. A jelen Feltételek alapján fennálló jogainak megszűnésével a Fiókja, valamint a Webhelyhez való hozzáférés és annak használatához való jog azonnal megszűnik. Tudomásul veszi, hogy a Fiókjának bármilyen megszüntetése magában foglalhatja a fiókjához társított felhasználói tartalom törlését az élő adatbázisunkból. A Vállalat semmilyen felelősséggel nem tartozik Önnel szemben a jelen Feltételek szerinti jogainak megszűnéséért. A jelen Feltételek szerinti jogainak megszűnése után is érvényben maradnak a Feltételek következő rendelkezései: 2–2.5. Szakasz, 3. szakasz és 4–10. Szakasz.

Szerzői jogi irányelvek.

A vállalat tiszteletben tartja mások szellemi tulajdonát, és kéri, hogy Weboldalunk felhasználói tegyék ugyanezt. Webhelyünkkel kapcsolatban elfogadtunk és végrehajtottunk egy, a szerzői jogi törvényt tiszteletben tartó irányelvet, amely előírja a jogsértő anyagok eltávolítását és az internetes oldalunk azon felhasználóinak megszüntetését, akik ismételten megsértik a szellemi tulajdonjogokat, beleértve a szerzői jogokat is. Ha úgy gondolja, hogy egyik felhasználónk a weboldalunk használatával jogellenesen megsérti a mű szerzői jogait, és azt szeretné, hogy az állítólagosan jogsértő anyagokat eltávolítsák, a következő információkat írásbeli értesítés formájában (a 17-ig az USC 512. cikkének c) pontját) be kell nyújtani kijelölt szerzői jogi ügynökünknek:

• fizikai vagy elektronikus aláírása;
• azon szerzői jogi védelem alatt álló mű (k) azonosítása, amelyek állítása szerint megsértették őket;
• a szolgáltatásainkon szereplő anyagok azonosítása, amelyek állítása szerint jogsértőek, és amelyek eltávolítását kéri tőlünk;
• elegendő információ ahhoz, hogy megtaláljuk az ilyen anyagokat;
• az Ön címe, telefonszáma és e-mail címe;
• nyilatkozat arról, hogy jóhiszemű meggyőződése, hogy a kifogásolható anyag felhasználását a szerzői jog tulajdonosa, képviselője vagy a törvény nem engedélyezi; és
• nyilatkozat arról, hogy az értesítésben szereplő információk pontosak, és hamis tanúzás ellen büntetik, hogy Ön vagy a szerzői jog tulajdonosa, amelyet állítólagosan megsértettek, vagy hogy felhatalmazást kap arra, hogy a szerzői jog tulajdonosának nevében eljárjon.

Felhívjuk figyelmét, hogy a 17 U.S.C. Az 512. § f) pontja szerint a tárgyi tények írásbeli értesítésben történő bármilyen hamis bemutatása automatikusan a felelősséget terheli a panaszos felet az esetleges károkért, költségekért és az ügyvédi díjakért, amelyeket az írásbeli értesítéssel és a szerzői jog megsértésével kapcsolatos állítással kapcsolatban felmerültünk.

Tábornok

Ezeket a Feltételeket alkalmanként felülvizsgálják, és ha bármilyen lényeges változtatást végrehajtunk, értesíthetjük Önt azáltal, hogy e-mailt küldünk Önnek a legutóbb megadott e-mail címre, és / vagy a változásokkal kapcsolatosan jól láthatóan értesítést küldünk Önnek. Webhely. Ön felel a legfrissebb e-mail cím megadásáért. Abban az esetben, ha az Ön által megadott utolsó e-mail cím nem érvényes, az ilyen értesítést tartalmazó e-mail küldése mindazonáltal hatékony értesítést jelent a közleményben leírt változásokról. A jelen Feltételek bármilyen módosítása legkorábban az Önnek küldött e-mail értesítést követő harminc (30) naptári napon vagy a Weboldalunkon történő változásról szóló értesítés közzétételét követő harminc (30) naptári napon belül lép hatályba. Ezek a változások azonnal érvénybe lépnek a Weboldalunk új felhasználói számára. Webhelyünk folyamatos használata a változásokról szóló értesítést követően jelzi, hogy Ön elismeri ezeket a változásokat, és beleegyezik abba, hogy a változások feltételei kötelezőek legyenek. Vitarendezés. Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a választottbírósági megállapodást. Ez a Vállalattal kötött szerződés része, és érinti a jogait. KÖTELEZŐ KÖTELEZŐ VÁLASZTOTT ELJÁRÁSOKAT ÉS EGY OSZTÁLYÚ CSELEKVÉSI MEGJEGYZÉST tartalmaz.

A választottbírósági megállapodás alkalmazhatósága. A Feltételekkel vagy a Társaság által nyújtott bármely termék vagy szolgáltatás használatával kapcsolatos minden olyan követelést és vitát, amelyet nem lehet informálisan vagy kis értékű bíróságon megoldani, a jelen Választottbírósági Megállapodás feltételei szerint, egyedi alapon kötelező választottbíráskodással kell megoldani. Eltérő megállapodás hiányában a választottbírósági eljárásokat angol nyelven kell lefolytatni. Ez a választottbírósági megállapodás vonatkozik Önre és a Társaságra, valamint bármely leányvállalatra, leányvállalatra, ügynökre, alkalmazottra, érdeklődő elődre, jogutódjára és engedményezettjére, valamint a Feltételek alapján nyújtott szolgáltatások vagy áruk minden engedélyezett vagy illetéktelen felhasználójára vagy kedvezményezettjére.

Értesítési követelmény és informális vitarendezés. Mielőtt bármelyik fél választottbírósági eljárást kezdeményezhet, a félnek először írásbeli vitarendezést kell küldenie a másik félnek, amely leírja a követelés vagy vita jellegét és alapját, valamint a kért enyhítést. A Társaság részére értesítést kell küldeni: Erzsébet tér 37 Bükkszék. A Közlemény kézhezvétele után Ön és a Társaság megkísérelheti informatikai úton megoldani a követelést vagy vitát. Ha Ön és a Társaság a Közlemény beérkezésétől számított harminc (30) napon belül nem oldja meg a keresetet vagy vitát, bármelyik fél megkezdheti a választottbírósági eljárást. Bármelyik fél által tett egyezségi ajánlat összegét csak akkor lehet közölni a választott bíróval, ha a választottbíró meghatározta az odaítélt összeg összegét, amelyre bármelyik fél jogosult.

Választottbírósági szabályok. A választottbírósági eljárást az American Arbitration Association, egy alternatív vitarendezési szolgáltató útján kell megindítani, amely az e szakaszban meghatározottak szerint választottbírósági eljárást kínál. Ha az AAA nem áll rendelkezésre választottbírósági úton, a felek megállapodnak abban, hogy alternatív alternatív vitarendezési szolgáltatót választanak. Az alternatív vitarendezési szolgáltató szabályai irányítják a választottbírósági eljárás minden szempontját, kivéve, ha ezek a szabályok ellentétesek a Feltételekkel. A választottbíráskodást szabályozó AAA fogyasztói választottbírósági szabályok online elérhetők az adr.org címen, vagy az AAA 1-800-778-7879 telefonszámon. A választottbíráskodást egyetlen, semleges választottbíró folytatja le. Minden olyan keresetet vagy vitát, amelyben a kért díj összege kevesebb, mint tízezer amerikai dollár (10 000,00 USD), kötelező, nem megjelenésen alapuló választottbírósági eljárás útján lehet megoldani, a felmentést kérő fél választása szerint. Olyan keresetek vagy viták esetén, amelyekben a kért díj összege tízezer amerikai dollár (10 000,00 USD) vagy több, a meghallgatáshoz való jogot a választottbírósági szabályok határozzák meg. Bármely meghallgatást a lakóhelyétől számított 100 mérföldes körzetben tartanak, kivéve, ha Ön az Egyesült Államokon kívül lakik, és ha a felek másként nem állapodnak meg. Ha Ön az Egyesült Államokon kívül lakik, a választottbíró ésszerűen értesíti a feleket a szóbeli meghallgatások dátumáról, idejéről és helyéről. A választottbíró által hozott ítéletről szóló bármely ítéletet bármely illetékes bírósághoz be lehet jegyezni. Ha a választottbíró olyan díjat ítél meg Önnek, amely meghaladja a Társaság által a választottbírósági eljárás megkezdése előtt Önnek tett legutóbbi egyezségi ajánlatot, a Társaság a díj nagyobbikát vagy 2 500,00 USD-t fizet Önnek. Mindegyik fél maga viseli a választottbíráskodásból eredő saját költségeit és folyósításait, és az ADR-szolgáltató díjainak és költségeinek egyenlő részét fizeti.

A megjelenés nélküli választottbírósági eljárás további szabályai. Ha nem megjelenésen alapuló választottbíróságot választanak, a választottbírósági eljárást telefonon, online és / vagy kizárólag írásbeli beadványok alapján kell lefolytatni; a konkrét módot a választottbírósági eljárást kezdeményező fél választja meg. A választott bíróság nem vonhatja maga után a felek vagy a tanúk személyes megjelenését, hacsak a felek másként nem állapodnak meg.

Időkorlátok. Ha Ön vagy a Társaság választottbírósági eljárást folytat, a választottbírósági eljárást az elévülési határidőn belül és / vagy az AAA-szabályok által a vonatkozó követelésre előírt határidőn belül kell kezdeményezni és / vagy követelni.

A választottbíró hatásköre. Ha választottbírósági eljárást kezdeményeznek, a választottbíró dönt az Ön és a Társaság jogairól és kötelezettségeiről, és a vita nem kerül más kérdésekbe, és nem kapcsolódik más esetekhez vagy felekhez. A választottbírónak jogában áll bármely keresetet részben vagy egészben elutasító indítványoknak eleget tenni. A választottbíró jogosult pénzbeli kártérítés megítélésére, valamint az alkalmazandó jogszabályok, az AAA-szabályok és a Feltételek alapján az egyén számára rendelkezésre álló bármilyen nem pénzbeli jogorvoslat vagy könnyítés megadására. A választottbíró írásbeli döntést és határozati nyilatkozatot ad ki, amelyben leírja az ítélet alapjául szolgáló lényeges megállapításokat és következtetéseket. A választott bíró ugyanolyan hatáskörrel rendelkezik arra, hogy egyéni alapon ítélje meg a mentességet, mint amilyen a bírósági bírónak lenne. A választottbíró döntése végleges és kötelező az Ön és a Társaság számára.

Az esküdtszék tárgyalásának lemondása. A FELEK FOGADNAK ALKOTMÁNYI ÉS ALAPÍTVÁNYI JOGAITAT, HOGY BÍRÓSÁGHOZ MEGHASZNÁLNAK, ÉS BÍRÁBAN VAGY BÍRÓSÁGBAN PRÓBÁTKOZHATNAK, ahelyett, hogy azt választanák, hogy az összes követelést és vitát a választottbírósági megállapodás alapján választottbírósági úton kell megoldani. A választottbírósági eljárások általában korlátozottabbak, hatékonyabbak és olcsóbbak, mint a bíróságon alkalmazandó szabályok, és a bíróság nagyon korlátozottan felülvizsgálja azokat. Abban az esetben, ha bármilyen bírósági eljárás merülne fel Ön és a Társaság között bármelyik államban vagy szövetségi bíróságon a választottbírósági ítélet felszabadítására vagy végrehajtására, vagy más módon, ÖN ÉS A TÁRSASÁG MINDEN JOGTÓL MEGTAGADJA A JURY PRÓBÁT, ahelyett, hogy a vita megoldását választaná bíró által.

Az osztályos vagy összevont tevékenységek alóli felmentés. A jelen választottbírósági megállapodás hatálya alá tartozó minden követelést és vitát egyedi alapon kell megválasztani vagy peres úton, nem pedig osztályonként, és egynél több ügyfél vagy felhasználó követeléseit nem lehet választottbírósági eljárás alá vonni vagy peres eljárás alá vonni más ügyfelekkel szemben. vagy felhasználó.

Titoktartás. A választottbírósági eljárás minden szempontja szigorúan bizalmas. A felek megállapodnak a titoktartásban, hacsak jogszabály másként nem rendelkezik. Ez a bekezdés nem akadályozza meg a feleket abban, hogy bíróság elé terjesszenek bármilyen információt, amely szükséges a megállapodás végrehajtásához, a választottbírósági ítélet végrehajtásához, vagy bírósági vagy méltányos jogorvoslatért.

Elválaszthatóság. Ha a választottbírósági megállapodás bármely részét vagy részét a törvény szerint érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak találja az illetékes joghatósággal rendelkező bíróság, akkor az ilyen meghatározott részeknek vagy részeknek nincs ereje és hatálya, azokat meg kell szüntetni, és a megállapodás fennmaradó részét továbbra is teljes erővel és hatással.

Jog a lemondáshoz. A jelen Választottbírósági Megállapodásban rögzített jogok és korlátozások bármelyikét vagy mindegyikét lemondhatja az a fél, akivel szemben a követelést érvényesítik. Az ilyen lemondás nem mond le vagy nem érinti a Választottbírósági Megállapodás bármely más részét.

A megállapodás fennmaradása. Ez a választottbírósági megállapodás továbbra is fennáll a vállalattal fennálló kapcsolatának megszűnésével.

Kis értékű követelések bírósága. A fentiek ellenére Ön vagy a Társaság egyedi keresetet nyújthat be a kis értékű követelések bíróságán.

Sürgősségi méltányossági segély. A fentiek mindenesetre bármelyik fél sürgősségi méltányos mentességet kérhet állami vagy szövetségi bíróság előtt annak érdekében, hogy a status quo fennmaradjon a választottbíráskodásig. Az ideiglenes intézkedés iránti kérelem nem tekinthető a jelen választottbírósági megállapodás szerinti bármely más jog vagy kötelezettség alóli felmentésnek.

Választottbírósági eljárás alá nem tartozó követelések. A fentiek ellenére a becsületsértés, a számítógépes csalás és visszaélés elleni törvény megsértése, valamint a másik fél szabadalmainak, szerzői jogainak, védjegyeinek vagy üzleti titkainak megsértése vagy visszaélése nem vonatkozik a jelen választottbírósági megállapodásra.

Bármely olyan körülmények között, amikor a fenti választottbírósági megállapodás lehetővé teszi a felek számára bírósági peres eljárás lefolytatását, a felek megállapodnak abban, hogy ilyen célokból alávetik magukat a kaliforniai Holland megyében található bíróságok személyes joghatóságának.

A Honlapra az Egyesült Államok exportellenőrzési törvényei vonatkozhatnak, és más országok export- vagy behozatali szabályai vonatkozhatnak rá. Ön vállalja, hogy nem exportálja, nem exportálja vagy továbbítja közvetlenül vagy közvetve a Vállalattól szerzett amerikai műszaki adatokat, vagy az ilyen adatokat hasznosító termékeket, megsértve az Egyesült Államok exporttörvényeit vagy -szabályait.

A vállalat a 10.8. Szakaszban található címen található. Ha Ön kaliforniai lakos, akkor jelentheti a panaszokat a kaliforniai Fogyasztóvédelmi Minisztérium Fogyasztói Termék Osztályának Panaszsegélyező Osztályához, írásban fordulva velük a Sacramento, CA 95814 400 R Street telefonszámon, vagy telefonon a (800) telefonszámon. ) 952-5210.

Elektronikus kommunikáció. Az Ön és a Vállalat közötti kommunikáció elektronikus eszközöket használ, függetlenül attól, hogy Ön használja-e a Weboldalt, vagy küld e-mailt nekünk, vagy hogy a Vállalat értesítéseket tesz közzé a Webhelyen, vagy e-mailben kommunikál Önnel. Szerződési célokból Ön (a) hozzájárul ahhoz, hogy a Társaságtól elektronikus formában értesítéseket kapjon; és (b) megállapodik abban, hogy minden feltétel, megállapodás, közlemény, közzététel és egyéb közlemény, amelyet a Társaság elektronikus úton nyújt Önnek, teljesít minden olyan jogi kötelezettséget, amelyet az ilyen közlések teljesítenének, ha nyomtatott példányban írnák.

Teljes feltételek. Ezek a Feltételek alkotják a teljes megállapodást Ön és köztünk a Webhely használatával kapcsolatban. A jelen Feltételek bármely jogának vagy rendelkezésének gyakorlásának elmulasztása vagy érvényesítése nem jelent lemondást az ilyen jogokról vagy rendelkezésekről. A Feltételek szakaszcímei csak a kényelem érdekében szolgálnak, és nincsenek jogi vagy szerződéses hatályuk. A “beleértve” szó jelentése “korlátozás nélkül beleértve”. Ha a jelen Feltételek bármely rendelkezését érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak találják, a jelen Feltételek egyéb rendelkezései sértetlenek lesznek, és az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést módosítottnak tekintjük, hogy az érvényes és a törvény által megengedett legnagyobb mértékben érvényesíthető legyen. A vállalathoz fűződő kapcsolata független vállalkozó, és egyik fél sem a másik ügynöke vagy partnere. A jelen Feltételeket, valamint az itt foglalt jogait és kötelezettségeit Ön nem ruházhatja át, nem bocsáthatja alvállalkozásba, nem ruházhatja át és más módon nem ruházhatja át a Vállalat előzetes írásbeli beleegyezése nélkül, és minden engedményezési, alvállalkozási, átruházási vagy átruházási kísérlet, amely megsérti a fentieket, semmissé válik. üres. A Társaság szabadon átruházhatja ezeket a feltételeket. A jelen Feltételekben meghatározott feltételek kötelezőek az engedményezettekre.

Az Ön személyes adatai. Kérjük, olvassa el adatvédelmi irányelveinket.

Szerzői jogi / védjegyekkel kapcsolatos információk. Copyright ©. Minden jog fenntartva. A Webhelyen feltüntetett összes védjegy, logó és szolgáltatási védjegy a tulajdonunk, vagy más harmadik fél tulajdonát képezi. Ön nem használhatja ezeket a védjegyeket előzetes írásbeli hozzájárulásunk vagy olyan harmadik fél beleegyezése nélkül, amelynek tulajdonosa lehet a védjegyek.

Elérhetőség

Cím: Erzsébet tér 37 Bükkszék
E-mail: jasontheroy54@gmail.com